Menu

Κύριος στόχος του εγχειρήματος είναι να αποτελέσει ένα νέο πυλώνα ανάδειξης, και παραγωγής πληροφορίας, προτάσεων και θέσεων, ως μια δομή πληροφόρησης. Η αστική δημοκρατία και το τρίγωνο που χρησιμοποιεί (πολιτική-οικονομία-”δικαιοσύνη”), εφηύρε τον τέταρτο πυλώνα της διαπλοκής, τα ΜΜΕ. Εκείνα με τη σειρά τους, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, χρησιμοποιώντας την εξουσία που τους δόθηκε κι επιδεικνύοντας τη δύναμή τους, θεμελίωσαν το ρόλο τους ως ακρογωνιαίος λίθος του κοινωνικού συνόλου. Αποτέλεσαν το μεταίχμιο των εξουσιαστών με τους εξουσιαζόμενους, χρηματοδοτούμενα από το κεφάλαιο, μέχρι και με τη χορήγηση θαλασσοδανείων. Ο “δομημένος” και “νόμιμος” λόγος εισέβαλε στον τομέα της πληροφορίας κι όρισε εκ νέου την ίδια την έννοια της ενημέρωσης.

Δικός μας στόχος είναι η ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος ενημέρωσης, με όσα μέσα και δυνάμεις διαθέτουμε. Είτε άμεσα, είτε έμμεσα, όντας κοινωνοί της πληροφορίας και του λόγου,  αναδεικνύοντας θέματα, δια μέσου της δημιουργίας μιας κατάλληλης υποδομής και αναλαμβάνοντας την ευθύνη του αποτελέσματος μας. Αυτή η ευθύνη θα βρίσκεται υπογεγραμμένη (είτε συλλογικά, κυρίως, όσο είναι εφικτό, είτε ατομικά σε περιπτώσεις που δεν θα επιτευχθεί η σύγκλιση των δικών μας απόψεων).

Η πληροφόρηση και η διαχείριση της πληροφορίας δεν χαρακτηρίζεται από μονομέρεια. Τα γεγονότα θα καλύπτονται και από τη δική μας έρευνα/ρεπορτάζ, με τον σχολιασμό της είδησης να έχει πρωτεύουσα σημασία. Ακόμη, δημιουργώντας ένα κέντρο πληροφόρησης και ενημέρωσης, θα βρεθούμε, αυτονόητα, στην κατάσταση αλληλεπίδρασης με τις ομάδες και τις δράσεις τους. Η αλληλεπίδραση αυτή φιλοδοξεί να επεκταθεί στην ίδια την κοινωνία των Ιωαννίνων, παράγοντας ζυμώσεις μέσα από δράσεις (θεματικές συζητήσεις, εργαστήρια) τα οποία θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και τον επαναπροσδιορισμό θέσεων και απόψεων, με όπλο την γέννηση ιδεών στον πολιτικό λόγο της κοινωνίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, θεωρούμε καίριο εργαλείο, την παραγωγή αρχειακού υλικού. Ένα υλικό, το οποίο δεν θα βρίσκεται αραχνιασμένο ως άλλη μια στείρα καταγραφή γεγονότων, ούτε θα μένει μόνο στους επαίνους των αγώνων του χθες, αλλά αντίθετα θα έχει προβολή και θέση στο σήμερα. Επειδή πολλές φορές, η Ιστορία έχει την τάση να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της σαν φάρσα και να σπάει την γραμμικότητα του χρόνου, θεωρούμε κρίσιμη την τοποθέτηση απόψεων και θέσεων μας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, γύρω από το οποίο θα μπορούμε να περιστρεφόμαστε διαρκώς. Τα σημεία-μοτίβα αυτά στέκοντας εκεί, είναι ανοικτοί χώροι όπου μέσα τους εσωκλείουν γεγονότα, τα οποία δεν είναι μεμονωμένα, αλλά επεξηγούν συγκεκριμένες πολιτικές.

Οι μικρές ανείπωτες, έως ότου τις φέρουμε στην επιφάνεια, ιστορίες των νομάδων της πόλης των Ιωαννίνων, θα συνθέτουν ένα ετήσιο έντυπο, στο οποίο θα μνημονεύονται (σύντομα ή διεξοδικά) οι προβληματισμοί και οι ενασχολήσεις, όλων μας, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Όπως επιγραμματικά αναφέρθηκε, προσπάθεια του εγχειρήματος αποτελεί η ανάδειξη γεγονότων και η καταγραφή τους, αναφορικά με τις δράσεις ομάδων αλλά και σωματείων. Είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε χώρο ενημέρωσης και έκφρασης των ομάδων αυτών, όπου η κάθε ομάδα έχοντας την ευθύνη του λόγου της θα είναι σε θέση να εκφράσει τον εαυτό της, δια μέσου των μορφών του εγχειρήματος. Έχοντας ως προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας, τον διάλογο, καλούμε τις ομάδες να συμμετάσχουν στην συνέλευσή μας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σ’ αυτό το ανοικτό κάλεσμά μας, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινοπραξία δράσεων και διασυλλογικών αποφάσεων.

Επιπρόσθετα δίνουμε βήμα κι αναδεικνύουμε άτομα και ομάδες που επιθυμούν να εκφραστούν δια μέσου της τέχνης τους, χωρίς να θυσιάζουν αυτή στον Μολώχ του Κεφαλαίου. Με τέτοιες ομάδες και άτομα επιθυμούμε την σύμπραξη, μέσα από συζητήσεις, προκειμένου να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην πολιτιστική ζωή.

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις και Τρόπος Λήψης Αποφάσεων Στη Συνέλευση

Τρόπος Λήψης Αποφάσεων

Το εγχείρημα μας θα προσπαθήσει να πολιτικοποιηθεί περαιτέρω μέσα από τον εαυτό του, ως σύσσωμη διαδικασία, αλλά και κάθε μέλος του ξεχωριστά. Επιθυμούμε την ομόφωνη απόφαση σε πολύ βασικά ζητήματα, από την άλλη πλευρά όμως, η ανάλυση των ζητημάτων κρύβει διαχωρισμούς, διαφωνίες και συγκρούσεις. Σεβόμενοι την παραπάνω διαδικασία αναφέρουμε ότι, κάθε άτομο ή συνιστώσα αναλύει, αλλά και κινείται, όπου επιλέξει, με συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία και μέσα. Δεν γίνεται να συμφωνήσουμε όλοι μας με καθολικό τρόπο, έχοντας ως αφετηρία ποικίλλες διαδικασίες και ζημώσεις, αποσκοπώντας στην πολυφωνία απόψεων και όχι στην μονομέρεια στείρων πολιτικών θέσεων. Τα στενά πλαίσια ευνουχίζουν τον πολιτικό λόγο, ενώ οι μειοψηφικές απόψεις καταλήγουν, είτε να αποχωρούν, είτε να συναινούν στην πλειοψηφία, με εκβιαστικούς όρους. Αυτή η περιοριστική θέση, τοποθετείται απέναντι στην ελευθερία του λόγου, επομένως ενάντια και σε εμάς. Ομόφωνες είναι οι δυστοπικές κοινωνίες, οργουελικού χαρακτήρα, τοποθετημένες σε ένα καφκικό σκηνικό.

Σε μελλοντικό ενδεχόμενο διαφωνίας, πως λειτουργείτε;

Είτε κάνουμε λόγο για μεταξύ μας μέλη, είτε για άλλα εγχειρήματα που διαφωνούν μέσα από τη δική μας διαδικασία, οφείλουμε να εξετάσουμε αν η διαφωνία σχετίζεται με το πολύ βασικό επίπεδο συνύπαρξης και συντροφικότητας. Σ’ αυτήν την δυσάρεστη περίπτωση, το θέμα τίθεται σε συνέλευση με ολομέλεια, και αποχωρεί μέλος ή συνιστώσα μειοψηφική ή το εγχείρημα οδηγείται σε λήξη, εάν δεν υπάρχουν πλέον οι συσχετισμοί που μπορούν να το συντηρήσουν. Στην περίπτωση που το θέμα δεν αφορά μια τόσο βασική διαφωνία, τότε ας επικρατήσει η άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας, ενώ η μειοψηφική να έχει την δυνατότητα έκφρασης ακόμα και μέσα από το δικό μας μέσο. Αν δεν είναι ξεκάθαρο που τείνει η συνέλευση τότε το ζήτημα μπαίνει στην άκρη και συζητιέται σε επόμενες συνελεύσεις.

Από την άλλη πλευρά, επιθυμώντας και να κρατήσουμε το στοιχείο της δικής μας αμφισβήτησης και κριτικής ως εγχείρημα, καταλήξαμε να υπάρχει ένα ανοικτό πλαίσιο αλλαγής, στο περιεχόμενο , στην μορφή και στον τρόπο λειτουργίας του εγχειρήματος μας, σε συνέλευση αφιερωμένη πάνω σε αυτό ακριβώς, ως πρώτο και βασικό θέμα. Θεωρούμε προφανές λοιπόν, ότι το κάθε άτομο ή ομάδα που κάνει χρήση του μέσου ή είναι μέλος πρέπει να διατηρεί σχέσεις άμεσες με εμάς, σε κάποια κοινή συνέλευση της οποίας η συχνότητα θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και τα θέματα που προκύπτουν κάθε φορά.

Τι είναι όμως τα μέλη μας;

Τα μέλη μας θέλουν να είναι “Περήφανα οι Ντροπές του έθνους” … Ως εγχείρημα, δεν βρίσκουμε κανένα λόγο υπεράσπισης των «εθνικών ιδεωδών», εξυπακούεται πως δεν αναγνωρίζουμε κανένα περιεχόμενο στο ιδεολόγημα της εθνικής συνείδησης, που μας προπαγανδίζουν τα αφεντικά μας για το κοινό … καλό τους. Δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως έλληνες, ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε την ελληνική παιδεία. Δεν μπορούμε να ενστερνιστούμε κανένα διαχωρισμό πάνω στο κατασκεύασμα του έθνους ή του φύλου τόσο για τα μέλη μας αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο.

Είμαστε Αναρχικοί, Κομμουνιστές, Αράπηδες, Τσιγγάνοι, Εβραίοι, Τσάμηδων Εγγόνια, Τραβέλια, Άρρωστοι, Άνεργοι, Αδερφές, Φτωχοί, Μετανάστες, Πρόσφυγες, και τόσα άλλα που αν καταφέρουμε να οργανωθούμε, δεν είμαστε πλέον άσημοι…

Με ποιο τρόπο λειτουργούμε;

Τα μέλη μας έχουν ίσες τις απαραίτητες οικονομικές τους υποχρεώσεις σε ό,τι επιλέξει η ομάδα. Καταλαβαίνουμε τα οικονομικά εμπόδια και κατανοούμε ότι δεν περισσεύουν χρήματα στον κόσμο που απευθυνόμαστε, μιας και δεν υπάρχει περιθώριο για την αναπαραγωγή του ως ταξικό υποκείμενο. Πόσο μάλλον για την τροφοδότηση των κινημάτων που πιθανά να πράξουν κάποιες υπερβάσεις ενάντια στην καθημερινότητα του κράτους και των αφεντικών. Για αυτό από την άλλη θεωρούμε υποχρεωτική την οικονομική εισφορά μας, την μικρότερη δυνατή που μπορεί το κάθε μέλος. Σε περίπτωση που δε δύναται κάποιο μέλος μας ή το εγχείρημα συνολικά να ανταπεξέλθει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε προφανώς θα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το επιλύσουμε συλλογικά, ούτε διαγράφοντας κάποιο μέλος για ταξικό λόγο, ούτε διαλύοντας το εγχείρημα (έχουμε δει πολλά – πάντως λήξη αυτοοργανωμένου – πολιτικού εγχειρήματος, για οικονομικούς λογούς – μέχρι τώρα ποτέ). Τα μέλη μας έχουν ίσες υποχρεώσεις στο διεκπεραιωτικό. Τα άτομα που θα μας απαρτίσουν, προκειμένου να έχουν ισότιμο λόγο στην συνέλευση – δηλαδή στο ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων –  οφείλουν να έχουν το δικαίωμα στην είσοδο και ταυτόχρονα στο λόγο, με ισάξιο τρόπο. Προκειμένου να το έχουν αυτό, δεν πρέπει να δημιουργούνται βασικοί θεσπισμένοι (τυπικά ή μη) ρόλοι στις αρμοδιότητες σε επίπεδο πολιτικό (λήψη απόφασης) και διεκπεραιωτικό. Βέβαια, η συνέλευση θα μπορούσε να έχει κάποιο μηχανισμό ελέγχου, γι’ αυτό προνοούμε πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό.

Σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουμε;

Τα μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικά μορφώματα με αδιαμεσολάβητες διαδικασίες. Η προσπάθεια μας, μαζί με άλλες, ευελπιστούμε να αποτελέσει μια κυρίαρχη πολιτική διαδικασία, δημιουργημένες από τα κάτω και επιβαλλόμενες σε συνιστώσες, προερχόμενες από τα πάνω. “Πάνω” δηλαδή αποφάσεις ανώτερες ταξικά, βασισμένες στις δικές μας δυνάμεις, στραμμένες εναντίον μας και καθόλου τυχαία να εξυπηρετούν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, με την πολύτιμη βοήθεια των κρατικών λειτουργών.  Επομένως, τα μέλη μας δεν μπορούν να είναι άτομα που στελεχώνουν τα σώματα ασφαλείας ή τη δικαστική εξουσία. Σε αυτό συντρέχουν και λόγοι δικής μας ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν έχουμε συναντήσει πολλά αυτοοργανωμένα κόμματα ενάντια στη σχέση κεφάλαιο. Υπάρχουν κόμματα με ιστορία βασισμένη στους ταξικούς αγώνες, με μέλη τους να έχουν αποτελέσει σύμβολα στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που δόθηκαν. Παρόλα αυτά μέλη και κόμματα κάνουν τις δικές τους πολιτικές επιλογές, με τις οποίες εμείς διαφωνούμε, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική δια μέσου του λόγου και του έργου μας. Στην  καθημερινή οπισθοχώρηση που βιώνουμε όλοι μας, εμείς δίνουμε τη δική μας απάντηση, οργανώνοντας το μέσο του ευρύτερου αγωνιστικού κινήματος.

Προϋπόθεση  για τα ενδιαφερόμενα άτομα, αποτελεί να μην κάνουν εργαλειακή χρήση των μέσων μαζική ενημέρωσης, για κινηματικούς λόγους, να μην ανήκουν σε ομάδες, που πράττουν το ίδιο με συστηματικό τρόπο, υιοθετώντας το δημοκρατικό πολιτικό background. Δεν μπορεί να γίνει εργαλειακή χρήση των καπιταλιστικών μέσων και να δημιουργηθεί κάτι εναντίον του, για να τον ανατρέψει. Γεννιόμαστε σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο ή καθεστώς και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ξεφύγουμε από εκείνο. Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ότι συμβιβαζόμαστε με το πλαίσιο που ζούμε ως γόνοι του. Δεν αποδεχόμαστε την κληρονομιά των ολιγαρχών, αυτού του κόσμου, προτιμούμε να μας αποκαλούν απόκληρους.  Αλλιώς γιατί να μην γίνουμε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε και να τα λέμε σε πιο πράσινο κόκκινες και μπλε αποχρώσεις;

Σημειώνουμε ότι μέλος μας δεν μπορεί να είναι άτομο, το οποίο καθορίζει τη ζωή ενός άλλου μέσω της σχέσης  εργαζόμενου – αφεντικού (ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε ακόμα και ως μάνατζερ, με έργο την αξιολόγηση). Η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, με τις μικρές επιχειρήσεις, ορίζεται από την ανισότιμη σχέση αφεντικού -(που δεν έχουν μόνο τα σκυλιά τελικά) εργαζόμενου. Το γεγονός αυτό δεν γίνεται να ξεχαστεί, ούτε να σβηστεί με την συμμετοχή σε ένα ανταγωνιστικό εγχείρημα. Ο όποιος διάλογος αναπτυχθεί σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα είναι μεταξύ ίσων, και προφανώς τα συμφέροντα που θα εκφραστούν και θα οργανωθούν, δεν θα μπορούν να σπάσουν θεσπισμένες εξουσιαστικές σχέσεις, αλλά μόνο να τις αναπαράγουν.

Δεν πρόκειται να μας στελεχώσουν ποτέ dealers ναρκωτικών ουσιών, σε κάθε επίπεδο (εμπόριο ή ιδεολόγημα της ανάγκης της παρέας). Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτήν την επίπλαστη ανάγκη ως βασική, στην προτεραιότητα του ανθρώπου. Το εμπόριο με σκοπό την άντληση κέρδους από την ανάγκη άλλων ανθρώπων δεν το αποδεχόμαστε, είτε πρόκειται για ένα αθώο αντικείμενο άμεσα αναγκαίο για τον άνθρωπο, είτε ιδίως για κάτι που μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Δεν είμαστε σε θέση να ορίσουμε ποια είναι η αντικειμενική ανάγκη για κάθε άρομο, αλλά δεν δεχόμαστε η προσπάθεια μας να έχει μέλη, όπου το επάγγελμα τους ή το βοήθημα – χαρτζιλίκι προέρχεται από ανάλογες δραστηριότητες. Ειδικά στην περίπτωση που το στέκι μας, η συναυλία μας το εγχείρημα μας να είναι μια πιάτσα – ένα παζάρι – ένα μαγαζί που καταναλωνόμαστε οι ίδιοι. Παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε την όποια ανάγκη έχει ο καθένας, αλλά είμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε κάτι από μια νέα σκοπιά και είναι αποδεκτός ο καθένας, σεβόμενος όμως τον χώρο μας, με αυτούς τους κανόνες.

Δεν αναγνωρίζουμε πίσω από την χρήση των ναρκωτικών, την ανάγκη του ανθρώπου για πειραματισμό, αλλά μια οργανωμένη καπιταλιστική επιχείρηση με πελατεία, μάρκετινγκ , κέρδη, logistics, λογιστές, εκτελεστές, όπλα, βασανιστήρια, χαφιέδες, εξάντληση και θάνατο. Δεν έχει σχέση με την παραγωγή τσίπουρου στα παράνομα καζάνια , δεν έχει σχέση με την μεσκαλίνη και τους ινδιάνους, τους ρεμπέτες και τόσους άλλους που σαν υποκείμενα θα μπορούσαμε να ταυτιστούμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά έχει σχέση με πλοία “drone” που έρχονται μόνα τους στο λιμάνι και δικαστές που μετράνε τις πουτάνες με την μεζούρα στα παραδικαστικά κυκλώματα. Σίγουρα ο λόγος μας είναι μερικώς τεκμηριωμένος , θα τον εξελίξουμε και απλά δηλώνουμε ότι εμείς  δεν έχουμε σχέση με όλο αυτό και το προπαγανδίζουμε. Όποιος άλλος έχει αντίθετη γνώμη να την στηρίξει εξίσου δημόσια στην συνέλευση μας ή όπου αλλού θέλει. Κάποιοι δικοί μας έλεγαν παλιότερα “Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη”… και όχι μόνο αυτοί και όχι μόνο την ηρωίνη… Από την άλλη όμως δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα αυτού του πολέμου, μακριά από τις ρατσιστικές προσπάθειες των όποιων αποχρώσεων.

Όροι συμμετοχής Συνελεύσεων

Η συμφωνία στα βασικά σημεία του αναλυτικού κειμένου κρίνεται επιτακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνουμε να καλεστεί συνέλευση, αν υπάρχει η ανάγκη επικοινωνίας μαζί μας, με σκοπό να αλλάξει το πλαίσιο, σε συνέλευση ειδικά αφιερωμένη σε αυτό . Δεν θεωρούμε επιτακτική ανάγκη, το ζήτημα αλλαγής θέσεων που συζητήσαμε διεξοδικά και καταλήξαμε μέχρι ενός σημείου, με στόχευση στην αριθμητική αύξηση, καθώς κάτι τέτοιο θα αποβεί ιδιαίτερα εύθραυστο. Ωστόσο το στοιχείο της αμφισβήτησης αποτελεί δομικό στοιχείο του εγχειρήματός μας, με το πλαίσιο να χάσκει ανοικτό στον επαναπροσδιορισμό απόψεων μας στο μέλλον, μέσα από εκ νέου συζήτηση.